ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ฝ่ายการท่องเที่ยว

โทรศัพท์ 038-455-914

 

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 038-398-039 ต่อ 114

https://www.facebook.com/PR.CPAO (แก้ข้อความซ้อนลิงข์เป็น "เฟสบุ๊คฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี")

 

ฝ่ายการกีฬา

โทรศัพท์ 038-455-130

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003853264641 (แก้ข้อความซ้อนลิงข์เป็น "เฟสบุ๊คฝ่ายการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี")

Copyright © 2022. All rights reserved.